Everesta, s.r.o.

Termín

termín

Kromě toho, že termíny nás ničí, jsou také často tím jediným, co nás donutí danou práci udělat. O termínech jako stresovém faktoru by se toho dalo namluvit a napsat mnoho. V knize V kruhu prvním od Alexandra Solženicyna jsem však narazil na text, který mě zaujal, a který mluví jazykem beletrie za vše. Týká se nesmyslného spěchu, do kterého byli lidé v socialistických zemích uvrženi.

No stress!

Anketa stress 1 3:2

Odpovídali:
vinárník a předseda Koruny české, prodavač v potravinách a prodavačka v obchodu s erotickým zbožím. Poznáte je?

Jste ve svém zaměstnání stresována?
Já tady v tom zaměstnání nejsem stresovaná vůbec. Naopak sem chodí lidi pro radu, takže já jsem ten, kdo jim musí radit, a jsem úplně uvolněná, naučila jsem se s nimi komunikovat.

Od stresu k motivaci a zpět

práce a stres

Vzájemná souvislost stresu a motivace je celkem snadno pochopitelná. Jsou to dva protikladné stavy mysli. Jsme-li ve stavu motivace, máme chuť do práce a do života, jsme v dobrém naladění. Jsme-li naopak ve stresu, nemáme chuť do ničeho a máme jediné přání: kdyby nás tak vysadili na pustém teplém ostrově s dostatkem jídla a pití a dali nám všichni pár dnů pokoj.

Dáváme matce aspoň trochu práce?

matce.jpg

V rozhovoru s Mirkou Pohorskou, HR ředitelkou společnosti Ogilvy Group Česká republika, se vrátíme k tématu sloučení role zaměstnankyně a matky. Tentokrát z pohledu vedení velké reklamní agentury.

Zaměstnávání žen z pohledu zaměstnavatele

RB portret

Nedalo nám to a opět se vracíme ke kontroverznímu tématu gender. Navazujeme na článek přinášející výsledky výzkumu diskriminace matek s dětmi. Tentokrát jsme se obrátili na stranu „žalovanou“, tedy na jednoho ze zaměstnavatelů.

10 principů motivace

PN

Nido R. Qubein, americký autor řady knih, speaker a konsultant top manažerů, shrnul svoje dvacetileté zkušenosti s motivací do 10 základních principů. Jsou to prakticky použitelné principy, které volně navazují na myšlenky německého autora Reinharda K. Sprengera – viz blog: „Motivace: Problém nebo příležitost?“.

Restaurace Sklep

Restaurace Sklep

Wifi newifi, marináda nemarináda, a co Plzeň, ta je pravá?

Vybíral jsem místo pro schůzku v době krátce po obědě.

Podmínky:
- v co největší blízkosti zastávky Husinecká v Praze
- wifi připojení
- slušné prostředí
- něco k zakousnutí

Výzkum: Matky dětí do deseti let se setkávají s diskriminací

Graf Výzkum - diskriminace gender

Výzkum, který si od společnosti Ipsos-Tambor nechala zpracovat o.p.s. Gender Studies, prokázal fakt, že matky dětí do věku deseti let se setkávají ve velké míře s diskriminací v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání na základě svého rodičovství.

Politický aforismus

Pes Ámos

Pomozte mi vyřešit
dlouhodobé dilemma.
Když se někdo vykaká
a pak hrabe nohama,
chce své hovno uschovat,
nebo ho chce rozprášit?

.

.

.

.

.

Cesta k lepší minulosti

PN

Není to chyba v nadpisu? Nemělo to být „Cesta k lepší budoucnosti“? Ne, skutečně to není žádná chyba. Bude řeč o vytváření minulosti. To ale vůbec neznamená znovu prožívat minulé dny a stresovat se tím, co se nám kdy nepovedlo a co už dnes nemůžeme změnit. Minulou minulost je třeba nechat být. Nepohnete s ní ani o milimetr.